ओंकार जोशी

Omkar Joshi

`गमभन’ या मराठी सॉफ्टवेअरचे जनक असलेले ओंकार जोशी हे एक संवेदनशील कवी आणि गझलकारही आहेत.

Description

`गमभन’ या मराठी सॉफ्टवेअरचे जनक असलेले ओंकार जोशी हे एक संवेदनशील कवी आणि गझलकारही आहेत.

 

Contact Information

संपर्क पत्ता / Address : 


पुणे 
Maharashtra / महाराष्ट्र
India


Phone :
Mobile : (+91) (+91) 80876 29159
WhatsApp : (+91) 80876 29159
Email : josh9383@gmail.com


Social Links : 

Website : http://www.gamabhana.com
Blog :
Facebook : facebook.com
LinkedIn :
Twitter:


 

Books

The List and info of the books will appear here….